Strona główna

Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z priorytetów proekologicznej polityki UE, a wykorzystanie tych źródeł energii zarówno w Polsce jak i Litwie jest niezbędne do wypełnienia krajowych i unijnych wymagań klimatycznych.

Projekt realizowany jest przez Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” na obszarze sąsiadujących powiatów: suwalskiego i wyłkowyskiego. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu suwalskiego i wyłkowyskiego poprzez upowszechnienie i zwiększenie wykorzystania różnych form energii odnawialnej. Projekt jest zgodny z koncepcją zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa wskazaną w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

W ramach projektu przewiduje się inwentaryzację zasobów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatów suwalskiego i wyłkowyskiego, opracowanie strategii działań lokalnych oraz zaleceń dla użytkowników energii w zakresie jej oszczędzania oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Zalecenia dla użytkowników energii zostaną spisane w formie poradników dla gospodarstw domowych oraz poradników dla mikroprzedsiębiorstw, z których korzystać będą mogli także osoby prowadzące gospodarstwa rolne. W ramach promocji działań Projektu przewiduje się organizację konkursu dla młodzieży gimnazjalnej oraz konferencji.

Top